INFORMACJE

JĘZYK POLSKI W MDK

ПОЛЬСЬКА МОВА для людей з України, біженці війни з України які живуть у Рацібузі:

- понеділок 16.00 i 17.30

- понеділок 16.00 i 17.30

записи та інформація:  Beata Kalinka-Kałdońska 693414046.

JĘZYK POLSKI dla osób z Ukrainy, którzy w wyniku wojny znaleźli się w Raciborzu:

-poniedziałek godz. 16.00 i 17.30

- środa godz. 16.00 i 17.30.

Zapisy i informacje: Beata Kalinka-Kałdońska 693414046