"Tańczyć może każdy" – mawiał profesor Marian Wieczysty, ikona tańca towarzyskiego w Polsce.

Taniec jest dobry na wszystko. Wzmacnia umysł i ciało, wyzwala endorfiny, czyli hormony szczęścia, które nie tylko poprawiają samopoczucie, ale dodatkowo łagodzą ból. W związku z tym, że taniec zakłada zazwyczaj kontakt z drugą osobą lub całą grupą, pomaga nam przełamać wewnętrzne bariery, dzięki czemu stajemy się bardziej otwarci na innych. Oczywistą korzyścią jest także wpływ na sylwetkę. Taniec jest przyjemnym sposobem spalania kalorii. Taniec uczy wyobraźni przestrzennej, która ułatwia wykonywanie zadań wymagających logicznego myślenia, np. działań matematycznych. Z neurologicznego punktu widzenia taniec niesie podobne korzyści jak np. czytanie książek. Znacznie rozwijają się nasze zdolności poznawcze. Nauka choreografii zdecydowanie poprawia koordynację ruchową, a konieczność zapamiętywania kolejno wykonywanych ruchów wpływa na lepszą koordynację działań. 

Klub tańca towarzyskiego REWIA

Klub Tańca Towarzyskiego (KTT) REWIA, działający przy Młodzieżowym Domu Kultury w Raciborzu od 2011 roku, jest pierwszym klubem sportowego tańca towarzyskiego w Raciborzu zrzeszonym jako członek wspierający w Polskim Towarzystwie Tanecznym, istniejącym w Polsce już od ponad 50 lat.

Członkostwo (deklaracja) w KTT Rewia daje szansę dzieciom i młodzieży na rywalizowanie w sportowym tańcu towarzyskim z parami innych szkół tańca z całej Polski na    Ogólnopolskich Turniejach Tańca Towarzyskiego, również turniejów rangi mistrzowskiej. Umożliwia zdobywanie klas tanecznych, zgodnie z przepisami Polskiego Towarzystwa Tanecznego. O  gotowości rozpoczęcia startu pary w turniejach , a tym samym zadeklarowania jej jako członka PTT decyduje nauczyciel (p.Wioletta Cabaj, p.Regina Bernat) danej pary.

PLĄS I i PLĄS II - grupy tańca towarzyskiego dla początkujących i średnio zaawansowanych tancerzy

To oferta przyjemnego, pożytecznego i aktywnego spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży chcących rozpocząć swoją przygodę z tańcem. Uczestnicy zajęć poznają kolejno tańce standardowe (walc angielski i wiedeński, tango, quickstep ), latynoamerykańskie (cha-cha-cha, samba, rumba, jive oraz salsa) jak również disco-fox'a (taniec dyskotekowy  tzw. „2na1”). Młodzi tancerze uczą się kroków podstawowych poszczególnych tańców, a następnie sukcesywnie wprowadzanych elementów i figur tanecznych do każdego z tańców, poznają charakter poszczególnych tańców, uczą się współpracy w parze: rola partnera i partnerki w trakcie tańca oraz zapoznają obowiązujące w świecie tańca zasady savoir- vivre. W trakcie zajęć rozwijana jest wrażliwość uczestników na sztukę tańca, harmonię, płynność i estetykę ruchu tanecznego. Taniec  pięknie kształtuje sylwetkę,  rozwija  ogólną sprawność  fizyczną oraz koordynację ruchową. Kształtuje poczucie rytmu i słuchu, pobudza wyobraźnię twórczą i rozwija zmysł  artystyczny.                                  

                                                       Studio sportowego tańca towarzyskiego

Zajęcia przygotowują tancerzy  do udziału w ogólnopolskich turniejach tańca towarzyskiego organizowanych według przepisów Polskiego Towarzystwa Tanecznego. W trakcie zajęć  tancerze ćwiczą i doskonalą technikę taneczną znanych już tańców, pracują nad ich charakterem i ogólnym wyrazem artystycznym; rozwijają ogólną sprawność fizyczną (wzmacnianie muskulatury, praca nad kondycją i koordynacją ruchową, usprawnianie aparatu ruchowego), niezbędną do prawidłowego wytańczenia układów choreograficznych. Uczą się elementów i figur tanecznych o wyższym stopniu trudności, wzbogacają i doskonalą choreografię każdego z tańców repertuarem figur tanecznych w swojej kategorii tanecznej - uregulowanych Przepisami Sportowego Tańca Towarzyskiego PTT.

Studio tańca towarzyskiego  dla zaawansowanych

Zajęcia dla tancerzy chcących kontynuować naukę tańców towarzyskich standardowych  i  latynoamerykańskich  na stopniu zaawansowanym. W trakcie zajęć  tancerze ćwiczą i doskonalą technikę taneczną poznanych tańców, pracują nad ich charakterem i ogólnym wyrazem artystycznym, uczą się elementów i figur tanecznych o wyższym stopniu trudności, wzbogacają i doskonalą choreografię każdego z tańców.

Zespół tańca towarzyskiego „Allora Dance”

To propozycja zajęć dla tancerzy zaawansowanych, chcących kontynuować naukę znanych tańców towarzyskich standardowych i latynoamerykańskich w parze, jak również uczyć się  układów zespołowych bazujących na choreografii  wybranych tańców towarzyskich, wzbogaconych elementami „show” i wytańczonych w synchronizacji - forma formacji tanecznej.  Uczestnicy zajęć doskonalą  ekspresję  ruchową oraz technikę  taneczną poszczególnych tańców, pracują nad ich wyrazem artystycznym  – oddaniem charakteru i dynamiki każdego z tańców. Uczą się nowych elementów i figur tanecznych o wyższym stopniu trudności, wzbogacają i doskonalą choreografię  każdego  z  tańców. Rozwijają ogólną sprawność fizyczną.
Zespół występuje na imprezach organizowanych przez MDK oraz wielu imprezach okazjonalnych. Bierze również udział w turniejach tańca - ostatnie osiągnięcie zespołu to II miejsce na VIII Ogólnopolskich Zderzeniach Tanecznych w Krapkowicach (7.12.2019r.)

Zajęcia prowadzi pani Regina Bernat

Taniec Towarzyski dla młodzieży – grupy początkujące

Zajęcia w kole taniec towarzyski dla młodzieży – grupy poczatkujące skierowane są do osób, które nie miały wcześniej styczności z tańcem towarzyskim. Uczymy się od podstaw tańców standardowych – walc angielski, walc wiedeński, quickstep i tango oraz tańców latynoamerykańskich – cha cha cha, rumba, jive, samba, paso doble. Jednak najwięcej radości sprawia uczestnikom zajęć nauka użytkowego tańca o nazwie Disco Fox. Uśmiech na twarzy tancerzy świadczy o ciepłej i przyjaznej atmosferze panującej na zajęciach tanecznych. Priorytetem dla nas jest przekazanie młodzieży zasad dobrego zachowania obowiązujących na spotkaniach tanecznych, dobrych manier obowiązujących podczas zapraszania partnerki do tańca, zachowania na parkiecie oraz podziękowania za taniec.

Taniec Towarzyski dla młodzieży – grupa kontynuująca, średniozaawansowana i grupa zaawansowana

Grupy te kontynuują swoją przygodę z tańcem, młodzież tańczy już drugi i kolejny rok. Stale pracujemy nad umiejętnościami tanecznymi poznanych wcześniej tańców standardowych i latynoamerykańskich, na każdych zajęciach uczymy nowych kroków i figur tanecznych. Szlifowana jest technika taneczna oraz wyraz artystyczny tancerzy w trakcie tańca. Grupy początkujące jak i grupy zaawansowane zaprezentują swoje umiejętności na występach, pokazach okazjonalnych oraz podczas corocznej Karnawałowej Rewii Tańca Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu.
Karnawałową Rewię Tańca poprzedzają już tradycyjnie warsztaty tańca towarzyskiego prowadzone przez najwyższej klasy tanecznej tancerzy oraz trenerów tańca towarzyskiego.

Zespół taneczny REWIA

Zespół powstał w roku 2011 i jest alternatywą dla tancerzy, którzy kochają taniec, ale nie chcą tańczyć turniejowo. Praca w zespole tanecznym jest specyficzna – wymaga systematyczności, odpowiedzialności za siebie, partnera oraz całą grupę. Aby efekty naszej pracy były widoczne musimy zmierzyć się z własnymi słabościami, okiełznać swoje indywidualne ruchy i przyzwyczajenia taneczne. Zespół to opanowanie pamięciowe układu kroków i figur tanecznych, synchronizacja ruchów w parze i grupie oraz akceptacja siebie i innych tancerzy. Jesteśmy jak rodzina - wprawdzie przychodzimy na zajęcia przede wszystkim po to, aby tworzyć wspólnie nowe ciekawe układy taneczne, ale również aby się spotkać, razem śmiać się, ale i wspólnie rozwiązywać problemy. Zespół bardzo często prezentuje się na występach okazjonalnych na terenie całego Powiatu Raciborskiego, ale i nie tylko. Tańczyliśmy w Raciborzu, Pogrzebieniu, Grzegorzowicach, Łubowicach, Gamowie, Rudniku, Wojnowicach, Krzanowicach, Kuźni Raciborskiej, Pietrowicach Wielkich, Kornicach, a nawet Żorach czy Świdnicy.

Zajęcia prowadzi pani Ewelina Uriasz

Zajęcia taneczno – rytmiczne dla dzieci MALUSZKI

Zajęcia mają na celu uwrażliwienie dzieci na muzykę. Dzieci poprzez zabawę uczą się poruszania w rytm muzyki w odpowiednim tempie. Poznają piosenki oraz uczą się prostych ruchów tanecznych, które łączy się w układy choreograficzne. Uczestnicy zajęć prezentują swoje umiejętności na uroczystościach organizowanych w Młodzieżowym Domu Kultury w Raciborzu.

Zajęcia prowadzi pani Wioletta Cabaj

Taniec Towarzyski VOLTA 1

Koło zajęć z tańca towarzyskiego dla par zaawansowanych i turniejowych. Pary koncentrują się na tańcach standardowych (walc angielski, walc wiedeński, tango , foxtrott, quickstep) oraz latynoamerykańskich (samba, chacha, rumba, pasodoble, jive) doskonaląc ściśle określoną technikę taneczną w interpretacji zgodnej z  charakterem poszczególnych tańców, do określonej muzyki, dążąc do osiągnięcia jak najlepszego wyrazu artystycznego. Pary przygotowywane są do sportowej rywalizacji tanecznej wg przepisów Polskiego Towarzystwa Tanecznego.

Taniec Towarzyski VOLTA 2

Koło zajęć z tańca towarzyskiego dla par młodszych rozpoczynających i kontynuujących naukę tańca towarzyskiego. Pary koncentrują się na tańcach standardowych (walc angielski, walc wiedeński, quickstep) oraz latynoamerykańskich (samba, chacha,  jive) doskonaląc technikę taneczną ucząc się nowych choreografii i figur. Wychowankowie uczą się również jednego grupowego układu tanecznego w roku szkolnym. Celem zajęć jest poprawianie i doskonalenie motoryki ruchu, słuchu, koordynacji,  równowagi, postawy ciała, kształtowanie i rozwijanie kreatywności, nauka pamięci oraz dobra współpraca w grupie.

Zajęcia prowadzi pani Wioletta Cabaj

BŁYSKotki

Zajęcia na których dzieci uczą się podstaw Tańca Klasycznego oraz Współczesnego. Zajęcia koła skierowane dla młodszych dzieci (7-9 lat). Nauka podstaw Tańca Klasycznego poprzez zabawę i proste ćwiczenia kształtujące prawidłowe nawyki, a także koordynację ruchową. Podczas zajęć uczestnicy pracują nad prawidłową postawą, gibkością, doskonalą technikę tańca. Oprócz aspektów technicznych dzieci uczą się plynnego przepływu ruchu, pracują nad wyrażaniem siebie w tańcu, dzieci uczą się pokazywać emocje za pomocą ruchu.
Grupa w roku szkolnym 2019/2020 mianowała na stanowisko grupy reprezentacyjnej debiutem podczas ogólnopolskich turniejów tańca. Zajęcia koła odbywają się raz w tygodniu.

BŁYSK taniec współczesny/balet

Zajęcia dla dzieci w wieku 8-12 lat. Podczas zajęć dzieci zgłębiają tajniki Tańca Klasycznego, Tańca Współczesnego, a także elementy akrobatyczne. Taniec klasyczny jest fundamentem dla każdego tancerza, dlatego tak ważne jest opanowanie jego podstaw. Dzieci poprzez taniec klasyczny kształtują prawidłową postawę, lekkość w tańcu, skoczność, gibkość, poczucie estetyki oraz panowanie nad ciałem podczas wykonywania poszczególnych ruchów zarówno w choreografii jak i w improwizacji. Taniec Współczesny wymaga wspaniałej techniki, ale pozwala na więcej swobody. Dzieci będą pracować nad improwizacją ruchową, płynnością i przepływem ruchu. Podczas zajęć dzieci pracują również nad wyrażaniem emocji poprzez ruch. Zajęcia koła odbywają się raz w tygodniu.

BŁYSK JAZZ

Zajęcia Tańca Jazzowego skierowane dla dzieci w wieku 10-12 lat. Zajęcia łączące technikę Tańca Jazzowego, elementy akrobatyki, także podstawę Tańca Klasycznego. Taniec ten wymaga wyjątkowych umiejętności od tancerza. Bardzo ważnymi aspektami są szybkość, skoczność, gibkość, umiejętność izolacji ruchu - czyli policentryzm. Aktualnie wyróżniamy wiele odłamów tańca jazzowego m.in.: Modern Jazz, Lyrical Jazz, Broadway Jazz, Pop Jazz. Zajęcia koła odbywają się raz w tygodniu.

BŁYSK mini formacja

Grupa zamknięta dla osób zaawansowanych w wieku 10-12 lat. Grupa startująca w ogólnopolskich turniejach tańca zarówno w kategoriach solowych jak i grupowych. Zajęcia łączące technikę Tańca Klasycznego, Współczesnego, Jazzowego, a także elementy akrobatyki. Zajęcia koła odbywają się raz w tygodniu.

Zajęcia prowadzi pani Aleksandra Kempe-Miłota