"Tańczyć może każdy" – mawiał profesor Marian Wieczysty, ikona tańca towarzyskiego w Polsce.

Taniec jest dobry na wszystko. Wzmacnia umysł i ciało, wyzwala endorfiny, czyli hormony szczęścia, które nie tylko poprawiają samopoczucie, ale dodatkowo łagodzą ból. W związku z tym, że taniec zakłada zazwyczaj kontakt z drugą osobą lub całą grupą, pomaga nam przełamać wewnętrzne bariery, dzięki czemu stajemy się bardziej otwarci na innych. Oczywistą korzyścią jest także wpływ na sylwetkę. Taniec jest przyjemnym sposobem spalania kalorii. Taniec uczy wyobraźni przestrzennej, która ułatwia wykonywanie zadań wymagających logicznego myślenia, np. działań matematycznych. Z neurologicznego punktu widzenia taniec niesie podobne korzyści jak np. czytanie książek. Znacznie rozwijają się nasze zdolności poznawcze. Nauka choreografii zdecydowanie poprawia koordynację ruchową, a konieczność zapamiętywania kolejno wykonywanych ruchów wpływa na lepszą koordynację działań. 

Klub tańca towarzyskiego REWIA

Klub Tańca Towarzyskiego (KTT) REWIA, działający przy Młodzieżowym Domu Kultury w Raciborzu od 2011 roku, jest pierwszym klubem sportowego tańca towarzyskiego w Raciborzu zrzeszonym jako członek wspierający w Polskim Towarzystwie Tanecznym, istniejącym w Polsce już od ponad 50 lat.

Członkostwo (deklaracja) w KTT Rewia daje szansę dzieciom i młodzieży na rywalizowanie w sportowym tańcu towarzyskim z parami innych szkół tańca z całej Polski na    Ogólnopolskich Turniejach Tańca Towarzyskiego, również turniejów rangi mistrzowskiej. Umożliwia zdobywanie klas tanecznych, zgodnie z przepisami Polskiego Towarzystwa Tanecznego. O  gotowości rozpoczęcia startu pary w turniejach , a tym samym zadeklarowania jej jako członka PTT decyduje nauczyciel (p.Wioletta Cabaj, p.Regina Bernat) danej pary.

PLĄS I i PLĄS II - grupy tańca towarzyskiego dla początkujących i średnio zaawansowanych tancerzy

To oferta przyjemnego, pożytecznego i aktywnego spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży chcących rozpocząć swoją przygodę z tańcem. Uczestnicy zajęć poznają kolejno tańce standardowe (walc angielski i wiedeński, tango, quickstep ), latynoamerykańskie (cha-cha-cha, samba, rumba, jive oraz salsa) jak również disco-fox'a (taniec dyskotekowy  tzw. „2na1”). Młodzi tancerze uczą się kroków podstawowych poszczególnych tańców, a następnie sukcesywnie wprowadzanych elementów i figur tanecznych do każdego z tańców, poznają charakter poszczególnych tańców, uczą się współpracy w parze: rola partnera i partnerki w trakcie tańca oraz zapoznają obowiązujące w świecie tańca zasady savoir- vivre. W trakcie zajęć rozwijana jest wrażliwość uczestników na sztukę tańca, harmonię, płynność i estetykę ruchu tanecznego. Taniec  pięknie kształtuje sylwetkę,  rozwija  ogólną sprawność  fizyczną oraz koordynację ruchową. Kształtuje poczucie rytmu i słuchu, pobudza wyobraźnię twórczą i rozwija zmysł  artystyczny.                                  

                                                       Studio sportowego tańca towarzyskiego

Zajęcia przygotowują tancerzy  do udziału w ogólnopolskich turniejach tańca towarzyskiego organizowanych według przepisów Polskiego Towarzystwa Tanecznego. W trakcie zajęć  tancerze ćwiczą i doskonalą technikę taneczną znanych już tańców, pracują nad ich charakterem i ogólnym wyrazem artystycznym; rozwijają ogólną sprawność fizyczną (wzmacnianie muskulatury, praca nad kondycją i koordynacją ruchową, usprawnianie aparatu ruchowego), niezbędną do prawidłowego wytańczenia układów choreograficznych. Uczą się elementów i figur tanecznych o wyższym stopniu trudności, wzbogacają i doskonalą choreografię każdego z tańców repertuarem figur tanecznych w swojej kategorii tanecznej - uregulowanych Przepisami Sportowego Tańca Towarzyskiego PTT.

Studio tańca towarzyskiego  dla zaawansowanych

Zajęcia dla tancerzy chcących kontynuować naukę tańców towarzyskich standardowych  i  latynoamerykańskich  na stopniu zaawansowanym. W trakcie zajęć  tancerze ćwiczą i doskonalą technikę taneczną poznanych tańców, pracują nad ich charakterem i ogólnym wyrazem artystycznym, uczą się elementów i figur tanecznych o wyższym stopniu trudności, wzbogacają i doskonalą choreografię każdego z tańców.

Zespół tańca towarzyskiego „Allora Dance”

To propozycja zajęć dla tancerzy zaawansowanych, chcących kontynuować naukę znanych tańców towarzyskich standardowych i latynoamerykańskich w parze, jak również uczyć się  układów zespołowych bazujących na choreografii  wybranych tańców towarzyskich, wzbogaconych elementami „show” i wytańczonych w synchronizacji - forma formacji tanecznej.  Uczestnicy zajęć doskonalą  ekspresję  ruchową oraz technikę  taneczną poszczególnych tańców, pracują nad ich wyrazem artystycznym  – oddaniem charakteru i dynamiki każdego z tańców. Uczą się nowych elementów i figur tanecznych o wyższym stopniu trudności, wzbogacają i doskonalą choreografię  każdego  z  tańców. Rozwijają ogólną sprawność fizyczną.
Zespół występuje na imprezach organizowanych przez MDK oraz wielu imprezach okazjonalnych. Bierze również udział w turniejach tańca - ostatnie osiągnięcie zespołu to II miejsce na VIII Ogólnopolskich Zderzeniach Tanecznych w Krapkowicach (7.12.2019r.)

Zajęcia prowadzi pani Regina Bernat

Taniec Towarzyski dla młodzieży – grupy początkujące

Zajęcia w kole taniec towarzyski dla młodzieży – grupy poczatkujące skierowane są do osób, które nie miały wcześniej styczności z tańcem towarzyskim. Uczymy się od podstaw tańców standardowych – walc angielski, walc wiedeński, quickstep i tango oraz tańców latynoamerykańskich – cha cha cha, rumba, jive, samba, paso doble. Jednak najwięcej radości sprawia uczestnikom zajęć nauka użytkowego tańca o nazwie Disco Fox. Uśmiech na twarzy tancerzy świadczy o ciepłej i przyjaznej atmosferze panującej na zajęciach tanecznych. Priorytetem dla nas jest przekazanie młodzieży zasad dobrego zachowania obowiązujących na spotkaniach tanecznych, dobrych manier obowiązujących podczas zapraszania partnerki do tańca, zachowania na parkiecie oraz podziękowania za taniec.

Taniec Towarzyski dla młodzieży – grupa kontynuująca, średniozaawansowana

Grupy te kontynuują swoją przygodę z tańcem, młodzież tańczy już drugi i kolejny rok. Stale pracujemy nad umiejętnościami tanecznymi poznanych wcześniej tańców standardowych i latynoamerykańskich, na każdych zajęciach uczymy nowych kroków i figur tanecznych. Szlifowana jest technika taneczna oraz wyraz artystyczny tancerzy w trakcie tańca. Grupy początkujące jak i grupy zaawansowane zaprezentują swoje umiejętności na występach, pokazach okazjonalnych oraz podczas corocznej Karnawałowej Rewii Tańca Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu.
Karnawałową Rewię Tańca poprzedzają już tradycyjnie warsztaty tańca towarzyskiego prowadzone przez najwyższej klasy tanecznej tancerzy oraz trenerów tańca towarzyskiego.

Zajęcia prowadzi pani Ewelina Uriasz

Zajęcia taneczno – rytmiczne dla dzieci MALUSZKI

Zajęcia mają na celu uwrażliwienie dzieci na muzykę. Dzieci poprzez zabawę uczą się poruszania w rytm muzyki w odpowiednim tempie. Poznają piosenki oraz uczą się prostych ruchów tanecznych, które łączy się w układy choreograficzne. Uczestnicy zajęć prezentują swoje umiejętności na uroczystościach organizowanych w Młodzieżowym Domu Kultury w Raciborzu.

Zajęcia prowadzi pani Wioletta Cabaj

Volta MAXI - taniec towarzyski dla kontynuujących i zaawansowanych

Koło zajęć z tańca towarzyskiego dla par, solistów i solistek zaawansowanych w wieku od 10 lat.
Uczestnicy koncentrują się na tańcach standardowych (walc angielski, walc wiedeński, tango, foxtrott, quickstep) oraz latynoamerykańskich (samba, chacha, rumba, pasodoble, jive) doskonaląc technikę taneczną w interpretacji zgodnej z charakterem poszczególnych tańców, do określonej muzyki, dążąc do osiągnięcia jak najlepszego wyrazu artystycznego.
Do wyszukanej muzyki przygotowywane są choreografie taneczne (solowe, w parze, w grupie), które wychowankowie prezentują na imprezach organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury bądź inne lokalne placówki.
Osoby zainteresowane sportową rywalizacją taneczną również znajdą wsparcie w tymże kole tańca.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 1,5 godziny.

Volta JUNIOR - zajęcia taneczne dla dzieci starszych i juniorów

Koło zajęć tanecznych dla dzieci w wieku od 7 - 11 lat rozpczynających i kontynuujących naukę tańca.
Celem zajęć jest poprawianie i doskonalenie motoryki ruchu, słuchu, koordynacji, równowagi, postawy ciała, kształtowanie i rozwijanie kreatywności, nauka pamięci oraz dobra współpraca w grupie.
Uczestnicy koncentrują się na tańcach towarzyskich (walc angielski, walc wiedeński, quickstep, samba, chacha, jive) oraz innych formach tanecznych (lyrical dance, hip hop, street dance, flamenco) tworząc grupową choreografię taneczną.
Wychowankowie koła uczą się również prostych układów tanecznych do znanych przebojów muzycznych.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 75 minut.

MINI Volta - zajęcia taneczne dla dzieci młodszych

Koło zajęć z różnych stylów tanecznych dla dzieci w wieku 5-7 lat, które w swoich poprzednich "Maluszkowych" latach uczestniczyły w jakichkolwiek zajęciach rytmicznych lub tanecznych. Zajęcia są kontynuacją tanecznej przygody.
Do wyszukanej muzyki przygotowywane są tematyczne choreografie taneczne, które wychowankowie w barwnych strojach prezentują na imprezach organizowanych przez naszą placówkę bądź inne lokalne instytucje oświaty i kultury.
Celem zajęć jest poprawianie i doskonalenie motoryki ruchu, słuchu, koordynacji, równowagi, postawy ciała, kształtowanie i rozwijanie kreatywności, nauka pamięci oraz dobra współpraca w grupie.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 60 minut.

Zajęcia prowadzi pani Wioletta Cabaj

SZKRABY

Zajęcia tańca nowoczesnego skierowane dla najmłodszych dzieci (5-7 lat), które poprzez zabawy ruchowe uczą się prawidłowej postawy ciała, rozwijają swoją koordynację, gibkość, nabywają poczucie rytmu, oraz uczą się prostych sekwencji ruchowych, które kolejno przekształcane są w układy choreograficzne. Oprócz aspektów fizycznych na zajęciach tańca nowoczesnego dzieci uczą się również pracy w grupie, pokonywania swojej nieśmiałości, uczą się jak wyrażać swoje emocje za pomocą ruchu, oraz jak zapanować nad tremą podczas różnych występów organizowanych przez placówkę i nie tylko. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.

SZAJKA 1

Zajęcia tańca nowoczesnego skierowane dla dzieci w wieku 8-11 lat. Podczas zajęć dzieci poznają nowe style tańca nowoczesnego i klasycznego (podstawy tańca współczesnego, baletu, tańca jazz`owego, disco, dancehall, hip-hop oraz elementy akrobatyczne). Celem zajęć jest stworzenie wspólnej choreografii zawierającej wszystkie wyżej wymienione techniki tańca, co pozwala na wszechstronny rozwój taneczny dziecka. Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu.

SZAJKA 2

Zajęcia tańca nowoczesnego skierowane dla dzieci w wieku 9-12 lat, ale bez większego doświadczenia i obycia z tańcem. Na zajęciach dzieci uczą się podstaw tańca nowoczesnego i klasycznego (taniec współczesny, jazz, disco dance, dancehall, hip-hop, a także elementy akrobatyczne). Tutaj skupiamy się na prawidłowej postawie ciała oraz na technice wykonywania ruchów tanecznych od podstaw. Celem zajęć jest stworzenie wspólnej choreografii zawierającej wyżej wymienione techniki tańca, co pozwala na wszechstronny rozwój taneczny dziecka. Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu.

BŁYSKOTKI

Grupa zamknięta dla dzieci zaawansowanych w wieku 9-12 lat. Zajęcia łączą technikę tańca nowoczesnego, współczesnego, a także dużo elementów akrobatyki. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.

SZAŁ

Zajęcia tańca nowoczesnego skierowane dla dzieci w wieku 12-16 lat. Celem zajęć jest stworzenie wspólnej choreografii zawierającej m.in. elementy tańca nowoczesnego (jazz, new style, hip-hop, dancehall) oraz elementy akrobatyczne. Na zajęciach dzieci oprócz kroków tanecznych wykonują bardzo dużą ilość ćwiczeń ogólnorozwojowych, które kształtują ich postawę, poprawiają sprawność i kondycję. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.

SZOK mini formacja

Grupa zamknięta tańca nowoczesnego dla dzieci zaawansowanych, która liczy 6 osób (7-10 lat) tworzących mini formację. Na zajęciach dzieci tworzą choreografie oparte głównie na elementach akrobatyki i gimnastyki. Zajęcia te są dość intensywne, a główny nacisk skierowany jest na technikę wykonywanych kroków i figur gimnastycznych, wzmacnianie poprzez ćwiczenia ogólnorozwojowe i stretching.

Zajęcia prowadzi pani Katarzyna Skrzypek