Podstawa prawna:

  • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 ze zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28 sierpnia 2007 r. w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców (Dz. U. nr 157, poz. 1101).

 

Składka na rzecz Rady Rodziców

 

Wysokość składki od października 2022 r. wynosi: 30.00 zł, za drugie i kolejne dziecko 20.00 zł 

Konto Rada Rodziców przy MDK w Raciborzu: 18 8475 0006 3001 0013 6291 0001

Tytułem: Nazwisko i Imię dziecka, koło zainteresowania, za który miesiąc.

 

Regulamin Rady Rodziców Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu