INFORMACJE

Zagrożenia wirtualnego świata

Zapraszamy do zapoznania się z broszurami obrazującymi zagrożenia jakie czyhają na dzieci i młodzież w wirtualnym świecie.

DZIECI W WIRTUALNEJ SIECI

NASTOLATKI W WIRTUALNYM TUNELU