INFORMACJE

Zapraszamy na zajęcia!

Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu zaprasza wszystkie chętne dzieci i młodzież - uchodźców z Ukrainy, którzy przybyli do Raciborza - na zajęcia artystyczne w ramach prowadzonych przez nas kół.

Zapraszamy w szczególności na:

- zajęcia plastyczne i rękodzielnicze:

wtorek

16.00 - 17.30 (dzieci) p. Martyna Rejner

17.00 - 18.30 (dzieci i młodzież) p. Agnieszka Chmielecka

środa

15.30 - 16.50 (dzieci i młodzież) p. Roman Szczasny

16.15 - 18.30 (dzieci i młodzież) p. Agnieszka Chmielecka

- zajęcia taneczne - taniec towarzyski

wtorek 15.00 - 17.00 i 17.00 - 19. 00 (młodzież) p. Ewelina Uriasz

czwartek 16.00 - 17.00 (dzieci) p. Regina Bernat

-zajęcia taneczne - taniec nowoczesny

czwartek 16.00 - 17.30 (dzieci 7-11 lat) i 17.30 - 19.00 (dzieci 11+) p. Katarzyna Skrzypek

-zajęcia wokalne

poniedziałek 18.40 - 20.10 (młodzież) p. Daniel Rożek

środa 17. 00 - 18. 30 (dzieci) p. Daniel Rożek

- zajęcia teatralne

wtorek 15.30 - 16.30 (dzieci) i 16.40 - 18.00 (młodzież) p. Agnieszka Busuleanu-Jaksik

Taniec

Poniedziałek 18.30-20.00 dzieci 8-11 lat

Czwartek 15.00-16.00 dzieci 3-6 lat p.Wioletta Cabaj

Na zajęcia teatralne, tańca nowoczesnego i plastyczne uczęszczają dzieci i młodzież, posługujący się językiem ukraińskim, którzy mogą służyć wsparciem. Serdecznie zapraszamy!

Zajęcia są bezpłatne.

МолодіжнийДімКультури в Рачібожу з великим задоволеннямзапрошуєвсіх охочих дітей і молодь - емігрантів з України, якіприбули до Рачібожу - на заняттянашого Дому культури.

З нами Ви опануєтетанці, вокал, акторськумайстерність, атакожобразотворчемистецтво.

Ми запрошуємозокрема:

Студіяобразотворчогомистецтва:

- вівторок

16.00 - 17.30 для діток, заняття проводить Пані Мартина Рейнер

17.00 - 18.30 для дітей і молодізаняття проводить ПаніАгнешкаХмелечко

- середа

15.30 - 16.50 для дітей і молодізаняття проводить Пан Роман Шчасний

16.15 - 18.30 для дітей і молодізаняття проводить ПаніАгнешкаХмелецка.

Танцювальнізаняття:

Бальнітанці:

- вівторок

15.00 - 17.00 і 17.00 - 19.00 для молодізаняття проводить ПаніЕвелінаУріаш

- четвер

16.00 - 17.00 для дітейзаняття проводить ПаніРегінаБернат

Танецьсучасний:

- четвер

16.00 - 17.30 для дітей, віком 7-11 років, і 17.30 - 19.00 для дітей, віком 11+,заняття проводить Пані Катерина Скшипек.

Заняття з вокалу:

- понеділок

18.40 - 20.10 для молодізаняття проводить Пан Даніель Рожек

- середа

17. 00 - 18. 30 для дітейзаняття проводить Пан Даніель Рожек

Театральнізаняття:

- вівторок

15.30 - 16.30 для дітей і 16.40 - 18.00 для молодізаняття проводить ПаніАгнешкаБусуляну-Яксік.

Танцюй

Понеділок 18.30-20.00 діти 8-11 років

четвер 15.00-16.00 діти 3-6 років пані Віолетта Кабай

Натеатральнізаняття, заняттясучасноготанцю, а такожобразотворчогомистецтва в Рачібожу, ходятьдіти і молодь, якірозмовляютьукраїнськоюмовою і якіможутьпомогти в спілкуванню з вчителями.

Сердечно запрошуємо на нашізаняття!

Заняття безкоштовні.