WYDARZENIA

Występy podczas Jarmarku w Szkole Mistrzostwa Sportowego

Nasi wychowankowie kół wokalnych: Maja Lubaszka, Milena Lochyńska, Lars Grüner, Emilie Grüner, Dominika Samkova i Lena Sławik

w dniu 2.12.2023r. pięknie zaprezentowali się na scenie plenerowej Jarmarku Bożonarodzeniowego, którego organizatorem była Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu.

Wymienieni wychowankowie uczęszczają na zajęcia do kół wokalnych, które w placówce prowadzą: p.Elżbieta Biskup i p.Daniel Rożek.