Martyna Rejner

Nauczyciel Młodzieżowego Dom Kultury od 2007 roku. Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu na kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych ze specjalnością Grafika użytkowa oraz Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie na kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych specjalność –malarstwo. Prowadzi zajęcia z malarstwa oraz rysunku studyjnego i rękodzieła artystycznego- Pracownia Artystyczna Bonifacy.