Daniel Rożek

Od 9 lat nauczyciel kół wokalnych w MDK w Raciborzu. Prowadzący zajęcia w kołach wokalnych: Emisja głosu dla dzieci i młodzieży oraz studium śpiewu. Absolwent studiów magisterskich na kierunku Pedagogika Oświatowo - Artystyczna o specjalizacji muzyka oraz studiów podyplomowych na kierunkach: Oligofrenopedagogika z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka oraz Zarządzanie oświatą. Od najmłodszych lat trwale związany z muzyką, wieloletni wokalista i instrumentalista w takich zespołach muzycznych jak: Desafinado oraz Primo.